Når mad og mennesker mødes er et projekt omkring immobile og mobile enlige ældre.

Projektet er et pilotprojekt finansieret af Sundhedsstyrelsen.

Det er et tværkommunalt projekt mellem Guldborgsund og Lolland Kommuner og i samarbejde med Dansk Folkehjælp, CELF, Madskolen i Sakskøbing og Fælleskøkkenet.

Styregruppe

John Petersen, leder af national afdeling – Dansk Folkehjælp

Hanne M Reimann, projektleder – Dansk Folkehjælp

Gitte Piil Petersen – Team Folkesundhed, Lolland Kommune

Johanne Braun, frivillighedskoordinator – Distrikt Vest, Guldborgsund Kommune

Jamal Tamimi-Sarnikowski, frivillighedskoordinator – Distrikt Syd, Guldborgsund Kommune

Kirsten Skovsby, køkkenchef – Fælleskøkkenet

Birthe Munch, leder af Madservice og distriktsleder – Distrikt Syd, Guldborgsund Kommune

Projektkoordineringsgruppe

John Petersen, leder af national afdeling – Dansk Folkehjælp

Hanne M Reimann, projektleder – Dansk Folkehjælp

Gitte Piil Petersen – Team Folkesundhed, Lolland Kommune

Baggrundsmateriale

Projektbeskrivelse